Féile na Sneachta (ar Líne) 2021 // 2021 Festival of Snow (Online)

About this Event   English follows

Tickets:https://www.eventbrite.ca/e/feile-na-sneachta-ar-line-2021-2021-festival-of-snow-online-tickets-136331650637

Mar an Ghaeltacht amháin aitheanta taobh amuigh d’Éireann, tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh ár gcéad Tumseachtain Gheimhridh, ar siúl i mí Feabhra 2021. Toisc gur éirigh chomh maith sin leis ár E-Ghaeltacht Tumseachtain san Samhradh seo caite, tá sé beartaithe againn cláir a bheith ar fáil ar líne go rialta, mar chuid de gníomhaíochtaí an Ghaeltacht, amach anseo.

Ar feadh cúig lá, 15-19ú Feabhra 2021, beidh ranganna Ghaeilge ar siúil, ar leibhéil éagsula, agus iad a múineadh ag múinteóirí, atá líofa sa nGaeilge. Chomh maith leis sin, cuirfear ceardlanna cultúrtha ar fáil, a thabharfaidh seans do na bhfhoghlaimeoirí a gcuid scileanna teanga a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga. Is é sprioc againn go mbeidh gach fhoghlaimeoir ar a suaimhneas an Ghaeilge a chleachtadh agus a labhairt in atmaisféar scíthe.

Aimsigh do leibhéal sa Ghaeilge

Curtear deis faoi leith ar fáil foghlaim le rang agus ceardlann le fáil gach lá trí chomhrá físe. Is deis iontach í Tumseachtain an Gheimhridh chun eispéireas na Ghaeltachta a fháil seachas sa mbhaile!

Sceideal Laethúil, Dé Luain – Dé hAoine                                                                                                        11 rn. – 1 in. Ranganna ar líne                                                                                                                   2:30 in. – 4 in. Ceardlanna

Ceardlanna                                                                                                                                                     Dé Luain: Bataireacht nó Uair an tSonais (Plé ar an nGaeilge i do shaol)                                             Dé Máirt: Sean-Nós nó Filíocht                                                                                                                     Dé Céadaoin: Léacht: “Ó ghluin go glúin: Gaeilge sa bhaile” le Fionnlagh Mac Leòid                  Déardaoin: Sean-Nós nó Uair an tSonais (Plé ar do shaol faoin ndianghlasáil)                                Dé hAoine: Cócaireachta as Gaeilge nó Uair an tSonais (Plé oscailte)

Táillí                                                                                                                                                            Pacáiste slán: $85                                                                                                                                          Íoc Dalta: $50                                                                                                                                                     Íoc laethúil: $20                                                                                                                                     Cruatan airgeadais: Abair linn (info@gaeilge.ca)                                                                                            —-                                                                                                                                                                           As the only recognized Gaeltacht (Irish-speaking area) outside of Ireland, the North American Gaeltacht is excited to announce the launch of our first Festival of Snow (Winter Immersion Week) in February 2021. After the success of our e-Gaeltacht Immersion Week last summer, we have decided to add regular virtual programming to the Gaeltacht activities going forward.

Over the course of five days, experienced teachers will offer daily language classes for all levels. As well, a variety of cultural workshops will be offered, giving students the chance to practice their language skills outside the classroom. It is our goal that every learner will be at ease practicing and speaking Irish in a relaxed atmosphere.

Find your level in Irish                                                                                                                                   We are offering a unique opportunity for immersive learning with classes and a workshop each day through video chat. The Festival of Snow is the perfect opportunity to have a Gaeltacht experience from wherever you are!

Daily Schedule: Mon – Fri                                                                                                                               11am – 1pm: Online Classes                                                                                                                         2:30 – 4 pm: Workshops

Workshops                                                                                                                                                        Monday: Shillelagh Stick-Fighting or Social Hour (As Gaeilge: Irish in your life)                               Tuesday: Sean nós or Poetry                                                                                                           Wednesday: Lecture: “Ó ghluin go glúin: Irish in the home” with Fionnlagh Mac Leòid              Thursday: Sean nós or Social Hour (As Gaeilge: Life during lockdown)                                            Friday: Cooking as Gaeilge or Social Hour (As Gaeilge: Open Discussion)

Fees                                                                                                                                                                   Full package: $85                                                                                                                                      Student rate: $50                                                                                                                                          Daily rate: $20                                                                                                                                       Financial hardship: Speak to us (info@gaeilge.ca)

 

 

Share thisShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone